چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 548

فلزیاب مواد معدنی ترکیبی را که از انواع گوناگون باشد و ترکیب متفاوت داشته باشد را باید بتواند تشخیص داده تا قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در چنین وضعیتی افزایش یابد و این وضعیت تفکیک نیازمند تنظیمات با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم متناسب با همان موقعیت صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع میباشد

بعضی از منابع و مواد معدنی  و اهداف دارای بافت ترکیبی  میباشند که بطور طبیعی دارای  دما یا حرارت بیشتری نسبت به  دیگر منابع و اهداف اطراف خود دارند و همین موضوع در نوع سیگنال طلا یا فلزات تاثیر خواهد گذاشت.

نویزها و پارازیتهای از منابع و دیگر مواد معدنی باعث انحراف سیستم فلزیاب در کاوش اهداف واقعی یا فلزات یا طلا میگردد.

در این موقعیت تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD این توان را در پردازشگرتفکیک فلزیاب ایجاد مینماید که بتواند فرکانس های چند زاویه ای شبیه به فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را تشخیص داده و فرکانس های چند زاویه ای که از نقاط اطراف طلا یا هدف بازتاب میگردد را از تشخیص فلزیاب خارج نماید و تفکیک طلا یا فلز مورد نظر تعیین شده در محل اصلی خود توسط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام برسد