چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 350

فلزیاب میتواند دارای لوازم جانبی مربوط به خود باشد و این لوازم فلزیاب در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب پالسی یا ردیاب یا نقطه زن یا شعاع زن یا فلزیاب دوربینی میتواند متفاوت باشد ولی لوازم جانبی مانند باطری یا اتصالات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بهتر است بصورتی ساده باشد که در هر شرایطی در دسترس دارنده فلزیاب باشد زیرا فلزیاب در مناطق متفاوت استفاده میشود و در صورت خراب شدن قطعات جانبی مانند اتصالات یا باطری یا کابل یا فیش ارتباطی و دیگر موارد در هر نقطه ای قابل دسترس باشد که خود صاحب فلزیاب بتواند این قطعات را تهیه نموده و بهره ببرد زیرا مراکز خدمات فلزیاب میتواند از محل دارنده فلزیاب دور باشد و ارائه خدمات با تاخیر روبرو گردد

متاسفانه بعضی از سازندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب یکسری کابل اتصال یا باطری به شکل های بر روی دستگاه فلزیاب قرار می دهند که در شرایط عادی قابل دسترس نمی باشد و همین موضوع میتواند موجب دردسردارنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در زمان خراب شدن ان لوازم یا قطعه جانبی گردد

تولید کنندگان فلزیاب که اسایش خریدار فلزیاب را در نظر میگیرند از ساده ترین قطعات فلزیاب یا لوازم جانبی فلزیاب بهره میبرند که دارنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در هر شرایطی خود بتواند باطری یا فیش رابط یا کابل یا سیم فلزیاب را تعویض نموده و این لوازم در بازار عمومی در اختیار عام باشد