چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 913

فلزیاب کانون تفکیک مرکز طلا

فلزیاب در زمان تشخیص مرکز هدف اصلی یا مرکز طلا میتواند با اختلال در تشخیص روبرو شود و تفکیک مرکز طلا با تعیین کانون محدوده دیواره هدف یا طلا آشکار میگردد

کانون مرکز طلا یا هدف در موقعیت بین دیواره داخلی طلا یا هدف شکل میگیرد و وضعیت تفکیک طلا یا انواع فلزات در بین دیواره خارجی و دیواره داخلی برای مشخص نمودن دقیق کانون مرکز طلا مهم میباشد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب