چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 315

مدار فلزیاب باید بصورتی طراحی گردد که بتواند سیگنال یا علائم دیگر منابع را تشخیص داده و جدا نماید و فلزیاب یا رادار زمینی دستی ان دسته علائم سیگنال مربوط به جریانات مغناطیسی یا فرکانسی یا بار الکتریکی منابع دیگر را در حین پردازش از دید خود حذف نماید و بتواند جریانات متعلق به ذرات با انرژی متفاوت اطراف خود را که میدانهای مغناطیس ترکیبی یا تبدیلی است را تشخیص داده تا بتواند سیگنال علائم دیگر منابع یا الیاژ فلزاتو مواد را از تشعشع و انرژی طلا یا هدف مورد نظر جدا نماید